Nyligen publicerad vetenskaplig artikel (peer reviewed) visar på hög frekvens av misslyckanden för biologiska behandlingar av broskskador i knän och belyser därmed behovet av alternativa behandlingsmetoder

Den vetenskapliga artikeln A Randomized Multicenter Trial Comparing Autologous Chondrocyte Implantation with Microfracture: Long-Term Follow-up at 14 to 15 Years, av Gunnar Knutsen, MD, PhD, Jon Olav Drogset, MD, PhD, Lars Engebretsen, MD, PhD, Torbjørn Grøntvedt, MD, PhD, Tom C. Ludvigsen, MD, Sverre Løken, MD, PhD, Eirik Solheim, MD, PhD, Torbjørn Strand, MD, och Oddmund Johansen, MD, PhD har publicerats i the Journal of Bone and Joint Surgery (J Bone Joint Surg Am, 2016;98:1332-9). Patienter med broskskador på de femorala kondylerna av knäleden har följts under en period av upp till 15 år efter biologisk behandling.

Denna information lämnades för offentliggörande, 2016-10-18 14:10 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —
 

Behandlingen av smärtsamma skador på knäledens brosk och underliggande ben fortsätter att vara problematisk. Ett alternativ är att genomgå en form av biologisk behandling, autologous chondocyte implantation (ACI), vilken innebär att man skördar broskceller i ett initialt första ingrepp vilka sedan får växa i laboratoriemiljö under ett antal veckor, för att slutligen implanteras vid det skadade brosket under ett andra ingrepp. Dessa patienter genomgår därefter långvarig rehabilitering under vilken cellerna börjar generera nytt friskt brosk.

Mikrofrakturering är en annan biologisk behandlingsmetod för broskskador i knäleden, vilken bygger på att läkaren stimulerar benmärgen att reparera det skadade området genom generering av fibröst brosk, en variant av brosk med sämre nötningsegenskaper jämfört med naturligt friskt hyalint brosk.

”I denna nyligen publicerade artikel visar Knutsen et al. utfallet av en väldigt väl genomförd randomiserad klinisk studie av autologous chondrocyte implantation jämfört med mikrofrakturering med långtidsuppföljning. Vid 15 år visar den på en 43% misslyckandegrad för ACI jämfört med 33% för mikrofrakturering. 57% av de återstående patienterna i ACI-gruppen och 48% av dessa patienter i mikrofraktureringsgruppen visade vid röntgen tecken på tidig artros, trots det faktum att de uppvisade förbättringar i kliniska resultat (Lysholm score och VAS). Vi kan ännu inte säga något om de långsiktiga resultaten för Episealer knäimplantat, men det har ännu inte genomförts några revisionsoperationer efter 4 år. Det är en allmän uppfattning inom detta område att sekundära biologiska ingrepp inte skall utgöra ett behandlingsalternativ. Därför sätter dessa långsiktiga resultat perspektiv på operation av broskskador; misslyckanden är vanliga och det finns ett stort behov av ett alternativ för patienterna efter sådana misslyckanden. Episealerimplantatet kan utgöra ett optimalt alternativ efter misslyckade biologiska ingrepp”, säger Professor Leif Ryd, Senior Medical Advisor till Episurf Medical.

”Med smärtsamma broskskador som fortsätter att skapa problem för patienter i deras dagliga liv, stärker Knutsens artikel tesen om att nuvarande biologiska behandlingsalternativ inte möjliggör optimala resultat. Episurf kan ge hopp till dessa patienter där biologiska alternativ har misslyckats”, avslutar Professor Ryd.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Rosemary Cunningham Thomas, VD, Episurf Medical

Tel: +46 (0) 70-7655892

Tel: +44 (0) 7803-753603

Email: rosemary@episurf.com

 

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg.