Nytt aktiekapital och antal aktier i Episurf Medical

Stockholm, 2013-06-28 11:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —
Episurf Medicals riktade nyemission till svenska och internationella investerare har registrerats hos Bolagsverket. Emissionen tillförde bolaget 50 miljoner SEK före emissionskostnader.

Bolagets registrerade aktiekapital har efter emissionen ökat med 300 000 SEK till 2 263 478,40 SEK. Antalet aktier av serie B har ökat med 1 000 000. Det totala antalet aktier i bolaget är nu 7 544 928, varav 2 743 883 av serie A och 4 801 045 av serie B.

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska borrmallar Epiguide® utvecklas för behandling av lokala broskskador i leder. Med hjälp av Episurf Medicals μiFidelity® system ska implantaten kostnadseffektivt kunna anpassas till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är listad på NASDAQ OMX First North med Pareto Öhman som Certified Adviser. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com

         Nina Bake, vd Episurf Medical
         Tel: +46 (0) 736-125 563
         E-post: ir@episurf.com