Nytt aktiekapital och antal aktier i Episurf Medical

Stockholm, 2013-04-29 12:06 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —
 

Episurf Medicals riktade nyemission till Rhenman Healthcare Equity L/S har registrerats i bolagsregistret. Den topprankade globala hälso- och sjukvårdsfonden investerade i bolaget i enlighet med ett beslut vid extra bolagsstämma i Episurf Medical den 3 april 2013. Bolaget har därmed tillförts 5 000 016 kr.

Bolagets registrerade aktiekapital har därmed ökat med 43 478,40 kr till 1 963 478,40 kr.

Antalet aktier av serie B har ökat med 144 928. Det totala antalet aktier i bolaget är därefter
6 544 928, varav 2 947 217 av serie A och 3 597 711 av serie B.

 

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska borrmallar Epiguide® utvecklas för behandling av lokala broskskador i leder. Med hjälp av Episurf Medicals μiFidelity® system ska implantaten kostnadseffektivt kunna anpassas till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är listad på NASDAQ OMX First North med Pareto Öhman som Certified Adviser. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com

 

         För mer information, vänligen kontakta:
         Nina Bake, vd Episurf Medical
         Tel: +46 (0) 736-125 563
         E-post: ir@episurf.com