Nytt aktiekapital och antal aktier i Episurf Medical

Stockholm, 2013-07-31 12:33 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —
Episurf Medicals företrädesemission har registrerats hos Bolagsverket. Emissionen tillförde bolaget cirka 20 miljoner SEK före avdrag för emissionskostnader.

Bolagets registrerade aktiekapital har efter emissionen ökat med 122 717,40 SEK till 2 386 195,80 SEK. Antalet aktier av serie B har ökat med 409 058. Det totala antalet aktier i bolaget är nu 7 953 986, varav 2 743 883 av serie A och 5 210 103 av serie B.

 

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska borrmallar Epiguide® utvecklas för behandling av lokala broskskador i leder. Med hjälp av Episurf Medicals μiFidelity® system ska implantaten kostnadseffektivt kunna anpassas till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är listad på NASDAQ OMX First North med Pareto Öhman som Certified Adviser. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com

         För mer information, vänligen kontakta:
         Nina Bake, vd Episurf Medical
         Tel: +46 (0) 736-125 563
         E-post: ir@episurf.com