Nytt antal aktier i Episurf Medical AB (publ)

Stockholm, 2014-04-30 19:49 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —
Antalet aktier i Episurf Medical har under april ökat med 2 593 aktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 777,90 kronor. Ökningen är en följd av nyemission som beslutades och kommunicerades under första kvartalet.

Det totala antalet aktier uppgår därefter till 7 956 579, varav 1 770 521 A-aktier och 6 186 058 B-aktier.

 

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska borrmallar Epiguide® utvecklas för behandling av lokala broskskador i leder. Med hjälp av Episurf Medicals μiFidelity® system ska implantaten kostnadseffektivt kunna anpassas till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är listad på NASDAQ OMX First North med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com

         För mer information, vänligen kontakta:
         Nina Bake, vd Episurf Medical
         Tel: +46 (0) 736-125 563
         E-post: ir@episurf.com