Nytt patent för Episurf Medical beviljas i Kina

Episurf Medical (NASDAQ: EPIS B) erhåller ett nytt patent i Kina. Det kinesiska patentverket SIPO har meddelat sin avsikt att bevilja ett patent avseende Episurf Medicals teknik för visualisering av ledskador. Patentet, benämnt ”Metod och nod för tillverkning av kirurgisk utrustning för broskskador”, innefattar den medicintekniska bildsegmenteringsprocess som används för visualisering av ledskador samt för tillverkning av Episurf Medicals patientspecifika ledimplantat och kirurgiska instrument.

"Detta är det första patentet som beviljas inom den här viktiga patentfamiljen. Bildsegmentering är ett mycket viktigt område för oss där vi arbetar intensivt för att stärka våra immateriella rättigheter, då det finns en global trend inom medicinteknik mot mer och mer individanpassade lösningar. Vi är därför väldigt glada över framstegen med det här patentet", kommenterar Pål Ryfors, vd, Episurf Medical.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical

Tel:+46 (0) 709 62 36 69

Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 11.30 den 25 oktober 2017.wkr0006.pdf