Pål Ryfors börjar som CFO på Episurf för att stärka bolagets kommersiella expansion och investor relations

Idag börjar Pål Ryfors som ny CFO på Episurf Medical. Han kommer närmast från Marginalen Bank där han varit verksam som CFO. Ryfors kommer att vara övergripande ansvarig för den finansiella verksamheten samt stödja och utveckla den finansiella kommunikationen gentemot investerarmarknaden.

Denna information lämnades för offentliggörande, 2015-12-14 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) —
 

Ryfors har stor erfarenhet från ledande befattningar inom finans- och banksektorn både i Norden och internationellt. Han kommer närmast från en tjänst som CFO på Marginalen Bank, en svensk bank med cirka 350 anställda, där Ryfors ansvarade för den strategiska finansiella planeringen samt för att leda den finansiella verksamheten och implementera affärsutvecklingsprojekt. Tidigare var Ryfors Head of Group Controlling på Hoist Finance. Innan han tillträdde tjänsten på Hoist Finance var Ryfors investment banker på Societe Generale, dit han anslöt efter att ha haft flera ledande befattningar vid omstruktureringen av den svenska verksamheten i Kaupthing Bank.

”Jag är glad över att välkomna Pål Ryfors till Episurf Medical som vår nya CFO. Med sin bakgrund och finansiella expertis är jag övertygad om att han kommer att kunna leda det finansiella arbetet och bidra till att organisationen kan accelerera till nästa nivå. Hans breda kunskap och erfarenhet är ett utmärkt komplement till Episurfs ledningsgrupp när vi fortsätter att bygga upp bolagets kommersiella infrastruktur för att möta våra tillväxtmål”, säger Rosemary Cunningham Thomas, VD för Episurf Medical.

“Jag är mycket glad över att börja på Episurf Medical vid denna intressanta tidpunkt. Det är tydligt att ambitionsnivån är mycket hög och att bolagets produkter och teknologi har breda och globala applikationsområden, vilket är grunden för de goda kommersiella möjligheterna som ligger framför oss. Jag ser fram emot att bidra till företagets långsiktiga framgång som pionjärer inom intelligent, patientunik implantatteknologi”, säger Pål Ryfors, CFO på Episurf Medical.


Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Episurf Medical AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 

         För mer information, vänligen kontakta:
         Rosemary Cunningham Thomas, VD, Episurf Medical
         Tel: +46 (0) 70-7655892
         Tel: +44 (0) 7803-753603
         E-post: rosemary@episurf.com