I fotleden möts tibia (lårben), fibula (kalvben) och talus (vristben). Det är en viktbärande led som gör att foten kan förlängas och böjas (plantar- och dorsiflexion). Ytan där benen möts är täckt av ett svampliknande material som kallas brosk. Det fungerar som en stötdämpare och smörjs med ledvätska som säkerställer låg friktion i leden

Vanliga orsaker till smärta i fotleden

Smärta i fotleden är ett vanligt tillstånd som kan drabba människor i alla åldrar men främst de mellan 20-40 år. Denna smärta kan orsakas av en plötslig ankelskada (t.ex. ankelförstöring eller fraktur) eller en bakomliggande sjukdom såsom artros. Tillståndet hos själva ledbrosket och tillståndet hos det underliggande benet är starkt beroende av varandra, och, vid bedömning av en smärtande fotled, finns det många skäl att fokusera på hela brosk- och benenheten, istället för att enbart fokusera på ytan.

Brosk har inga smärtfibrer och kan därför inte vara källan till smärta. Benet under brosket har däremot många nerver med smärtfibrer. Ansamling av vätska i benmärgen, vilket leder till ökat tryck, är en vanlig förklaring till smärtan.