Episurfs Episealer Talusimplantat tillhör gruppen av så kallade ytersättningsimplantat. Dessa implantat tjänar till att återskapa den ursprungliga ytan på talusbenet genom att ersätta de skadade vävnaderna samtidigt som resten av talus hålls intakt. Det som skiljer Episealerimplantaten från andra, liknande implantat, är det individualiserade tillvägagångssättet under produktionsprocessen. Episurf ser till att ditt Episealer Talusimplantat är helt anpassat till din skada, ledytans kurvatur och underliggande bentillstånd.

Episurf tar fram en detaljerad, digital rekonstruktion av talusbenet, inklusive skador i talusbenet. Denna modell presenteras för din kirurg i en interaktiv 3D-rapport för granskning. Genom att kombinera avancerad 3D-bildteknik med de senaste tillverkningsteknikerna, anpassas inte bara varje implantat till patientens unika skada och anatomi, utan även tillhörande operationsinstrument.

För att få tillgång till talusbenet kan din kirurg behöva utföra en osteotomi*. Detta är en kirurgisk procedur under vilken den mediala malleolus (slutet av skenbenet) avlägsnas tillfälligt. Det ger din kirurg möjlighet att säkert nå talusbenet och genomföra operationen. Efter att Episealers Talusimplantat har placerats, fästes malleolus på benet igen med skruvar. För en säker och snabb procedur har Episurf utformat en individualiserad guide som hjälper din kirurg att utföra osteotomin.

* En osteotomi är inte specifik för Episealer utan utförs också i andra behandlingsalternativ.