Med hjälp av mjukvara för 3D-modellering tas en virtuell modell av knäleden fram. Denna modell hjälper oss att bedöma broskskador och underliggande benskador i ditt knä. När den virtuella knämodellen är färdig och den exakta omfattningen av skadorna har bedömts, föreslår Episurf en unik lösning för din skada, baserad på de defekter som hittats och din anatomi. Denna lösning presenteras för din läkare och eventuella ändringar kan göras för att möta personliga behov och krav.