Patientuppföljning visar smärtfrihet och total rörelseomfång efter 1 år

I september 2013 genomfördes den första operationen i Danmark med Episurf Medicals individanpassade implantat. Patienten upplevde smärt- och rörelsefrihet redan efter några dagar och kunde återgå till arbetet inom tre månader. Vid uppföljningskontrollen efter 1 år visade resultaten fortsatt positiv utveckling och stabilitet i det opererade knät.

Denna information lämnades för offentliggörande, 2014-10-29 13:23 CET (GLOBE NEWSWIRE) —
 

Patienten som idag är 31 år hade innan behandlingen med Episurfs implantat varit sjukskriven i mer än sex månader från sitt arbete som snickare. Dessförinnan hade han redan genomgått flera operationer med andra metoder, utan önskat resultat, med fortsatt smärta, reducerad mobilitet och problem med att sova på nätterna.

”Jag är mycket nöjd med patientens utveckling hittills och det faktum att han har kunnat återgå till arbete och att leva ett normalt aktivt liv. Efter operationen har patienten inte behövt ta smärtstillande trots att han genomför fysiskt krävande arbetsuppgifter inom sitt jobb. Jag är väldigt glad att se att han mår fortsatt bra och att han upplever en avsevärt högre livskvalitet”, kommenterar Jens Ole Laursen, överläkare på Sønderjyllands sjukhus.

Patientens resultat från de mätinstrument som används vid uppföljningskontroller visar förbättringar enligt alla punkter. VAS (Visual Analogue Scale), som är ett visuellt mått på upplevd smärta enligt en skala från 0 (ingen smärta) till 10 (värsta tänkbara smärta), visar att patienten gått från 8 innan operation till låga 0.5 vid 1 års-kontrollen. Enligt KOOS (Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score) upplever patienten stora förbättringar på alla delar. KOOS är ett frågebatteri som omfattar symptom, smärta, vardagsfunktionalitet, sport och fysiska aktiveter samt livskvalitet. 

”Det är ytterst glädjande att patienten upplever en väsentligen normaliserad livskvalitet med smärtfrihet och full rörelseomfång. Vår erfarenhet från denna patient, och från övriga vi opererat är att smärtan från ledskadan till största delen tycks försvinna omedelbart, i och med operationen. Patienten har gått från att vara sjukskriven till fullt arbetsför och kan till och med hoppa fram och tillbaka på det opererade benet. Vi kan även konstatera att rehabiliteringsperioden varit betydligt kortare i jämförelse med andra behandlingar ämnade att laga broskskador. Vi är mycket tillfredsställda över resultatet som hittills ligger i linje med vårt mål att kunna erbjuda en behandling som är förutsägbar, ger snabb effekt och kräver kort rehabilitering”, kommenterar Professor Leif Ryd, medicinsk chef och styrelseledamot i Episurf Medical.

Patientens egen berättelse kommer att publiceras på Episurfs hemsida inom ett par veckor.

 

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska borrmallar Epiguide® utvecklas för behandling av lokala broskskador i leder. Med hjälp av Episurf Medicals μiFidelity® system ska implantaten kostnadseffektivt kunna anpassas till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Episurf Medical AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com

         För mer information, vänligen kontakta:
         Nina Bake, vd Episurf Medical
         Tel: +46 (0) 736-125 563
         E-post: ir@episurf.com