Polsk patient upplever smärtfrihet och ökad rörlighet vid uppföljningskontroll

Stockholm, 2014-02-24 13:35 CET (GLOBE NEWSWIRE) —
 


Den 14 januari 2014 genomfördes den första operationen i Polen inom ramen för Episurf Medicals kontrollerade produktlansering (CPL). Den opererade patienten har därefter genomgått en första uppföljningskontroll där olika tester för att mäta smärta och rörlighet genomförts. Enligt Professor Deszczyńsk, som utförde operationen, har resultaten från uppföljningskontrollen visat förbättringar enligt alla de mätinstrument som avrapporterats, ROM (Range Of Motion), VAS (Visual Analogue Scale), och KOOS (Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score).

”Patienten mår fint och rehabiliteringen har gått väldigt bra. Vid tidpunkt för återbesöket kunde hon belasta knät fullt, hon kunde gå utan att halta och helt utan smärta. Hon har god rörelseförmåga i knäet och jämfört med tillståndet innan operation kan vi se en signifikant förbättring. Vi är mycket tillfredsställda med de resultat patienten visar i detta tidiga skede”, kommenterar Professor Deszczyńsk.

”Det är glädjande att patienten upplever total smärtfrihet vilket är vår primära effektvariabel. Det är ytterst tillfredsställande att vi kan konstatera att patienten blivit hjälpt av behandlingen och upplever en betydande förbättring av sin livskvalitét. I takt med att rehabiliteringen fortgår är vår förhoppning att patienten får fullt rörelseomfång vilket skulle innebära att hon blir helt återställd”, kommenterar Professor Leif Ryd, medicinsk chef och styrelseledamot i Episurf Medical.


Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska borrmallar Epiguide® utvecklas för behandling av lokala broskskador i leder. Med hjälp av Episurf Medicals μiFidelity® system ska implantaten kostnadseffektivt kunna anpassas till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är listad på NASDAQ OMX First North med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com

 

         För mer information, vänligen kontakta:
         Nina Bake, vd Episurf Medical
         Tel: +46 (0) 736-125 563
         E-post: ir@episurf.com