Positivt resultat från första patientens 6-veckorskontroll

Patienten från Episurfs första kliniska operation har genomgått 6-veckorskontrollen. Patienten upplever inga smärtor från den tidigare broskskadan och är åter i arbete efter 4 veckor. Rehabiliteringen fortskrider precis enligt plan.


Dr. Nicolas Martinez Carranza, som opererade patienten kommenterar:

”Patienten mår bra och är åter i arbetet. Patienten har provat att gå utan kryckor och upplever ingen preoperativ smärta.”

Dr. Leif Ryd, ortopedisk kirurg och styrelseledamot i Episurf Medical, tidigare professor vid Karolinska Institutet, kommenterar:

”Resultaten från första patienten stödjer Episurfs koncept. Enkelt uttryckt innebär det, att när vi behandlar en lokal broskskada med våra små individanpassade implantat, blir patienten fri från den preoperativa smärtan.”
   
Stockholm den 13 februari 2013
Episurf Medical AB (publ.)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Homan Panahi, IR-ansvarig Episurf Medical AB (publ)
Tel: +46 (0) 763-989 666
E-post: homan@episurf.com

Episurfs Certified Adviser på First North är Pareto Öhman AB.