Positivt stickprovsresultat från pågående preklinisk studie

 

Den pågående studien syftar till att undersöka implantatens förmåga att växa ihop med kringliggande benvävnad (osseointegration) och insättningsprecisionens betydelse för kringliggande brosk.


Stickprovsresultaten verifierar att (i) Episurfs individanpassade operationsverktyg bidrar till att öka precisionen vid insättning av implantaten. Precis placering har betydelse för implantatets avsedda prestanda (ii) Episurfs implantat visar på mycket god infästning mot kringliggande benvävnad. 

(Se bild i bifogat dokument)Nina Bake, VD Episurf Medical kommenterar:


Varje patient är unik och har en unik anatomi i sina knän. Våra tidigare genomförda studier visade tidigt på att även små variationer i storlek och placering av ett implantat kunde ha betydande inverkan på implantatets avsedda funktion. Analysen av aktuell stickprovsdata styrker våra tidigare hypoteser om att Episurfs individanpassade implantat med tillhörande operationsverktyg kommer att erbjuda ett bättre alternativ till traditionella behandlingsmetoder. Konceptet kommer också att bidra till att fylla ut det stora vakuumet när det kommer till effektiva behandlingsalternativ för patienter mellan 30 och 60 år som lider av smärtsamma broskskador.