PRESENTATION FRÅN STORA AKTIEDAGEN, STOCKHOLM , 13 NOVEMBER 2017