PRESENTATION FRÅN DIGITAL INVESTOR FORUM, STOCKHOLM, 31 MARS 2020