PRESENTATION FRÅN AKTIEDAGEN GÖTEBORG, 26 SEPTEMBER 2016