PRESENTATION FRÅN AKTIEDAGEN, MALMÖ, 28 SEPTEMBER 2016