PRESENTATION FRÅN ERIK PENSER SMÅBOLAGSDAG 19 MAJ 2016