PRESENTATION FRÅN STORA AKTIEDAGEN, GÖTEBORG, 14 NOVEMBER 2016