Priset fastställt i Episurfs ägarspridning 


Priset i erbjudandet som riktas till allmänheten i Sverige har fastställts till 22,80 kronor, vilket motsvarar 95 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Episurf-aktien under perioden 26 september till den 5 oktober 2012 och 5 % procents rabatt mot stängningskursen den 5 oktober 2012.

Anmälningsperioden löper från den 26 september till den 7 oktober 2012. 

Syftet med ägarspridningen är att öka antalet aktieägare och skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i Episurf-aktien. Offentliggörande om erbjudandets utfall förväntas ske genom pressmeddelande omkring den 9 oktober 2012.

 

Stockholm den 5 oktober 2012

Episurf Medical AB (publ.)

Styrelsen

 

För mer information, vänligen kontakta:

Homan Panahi, IR-ansvarig Episurf Medical AB (publ)

Tel: +46 (0) 763-989 666

E-post: homan@episurf.com

 

Episurfs Certified Adviser på First North är Pareto Öhman AB.