Prövnings- och registreringsplan för Episealer Knee® och Episealer Toe®

 

Mot bakgrund av de goda studieresultaten från Episurfs 1-årsstudie på får fortskrider arbetet med att färdigställa testdata liksom ansökning om tillstånd för genomförande av klinisk prövning.

Ansökningsdokumenten för planerad klinisk studie av knäimplantatet Episealer Knee® beräknas bli inlämnade till Läkemedelsverket och etisk kommitté under det fjärde kvartalet 2011. Studien beräknas starta under senare delen av första kvartalet 2012. Motsvarande klinisk studie med Episealer Toe® beräknas starta under hösten 2012.

 

Stockholm 8 november 2011 

Episurf Medical AB (publ)

Styrelsen

 

För mer information, vänligen kontakta:

Homan Panahi

IR-ansvarig Episurf Medical AB (publ)

Tel: +46 (0) 763-989 666

E-post: homan@episurf.com