Rosemary Cunningham Thomas ny vd för Episurf Medical

Rosemary Cunningham Thomas tillträder som ny vd för Episurf Medical. Hon har mer än 25 års erfarenhet från olika positioner inom läkemedels- och medicinteknikbranschen med fokus på de europeiska samt nordamerikanska marknaderna. Hon har lett och drivit utveckling i såväl stora globala börsnoterade bolag som i mindre nyetablerade aktörer. Rosemary tillträder som ny vd den 29 juni.

Denna information lämnades för offentliggörande, 2015-06-09 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —
 

Rosemary Cunningham Thomas har bred erfarenhet av att leda bolag genom kritiska tillväxtfaser till att bli branschledande aktörer med god lönsamhet. Hon har bland annat varit vd för UK-baserade ToHealth Ltd., interim vd för Freehand 2010 Ltd. och general manager & president Europe för Galil Medical. Dessförinnan var hon sälj- och marknadschef för CR Bard Inc., som är listade på New York-börsen. Rosemary har även haft flera nyckelpositioner på Smiths Industries Med Systems (i dag Smiths Medical), bland annat som affärsområdeschef, sälj- och marknadschef samt kommersiell partneransvarig för utvecklingsprojekt. Rosemary har en utbildningsbakgrund inom farmaci samt ekonomi.

”Vi är glada över att kunna välkomna Rosemary Cunningham Thomas som ny vd för Episurf Medical. Bolaget befinner sig i tillväxtfas med stort fokus på sälj- och marknadsaktiviteter i Europa och på sikt även Nordamerika. Rosemarys erfarenhet av att leda organisationer till lönsamhet och generera tillväxt på internationella marknader kommer att vara värdefull för Episurfs fortsatta utveckling”, säger Saeid Esmaeilzadeh, styrelseordförande i Episurf Medical AB.

”Episurf Medical har en mycket intressant teknologiplattform som adresserar en växande global marknad. Det som lockar mig är bolagets unika teknik, breda patentportfölj och specialistkompetens inom individanpassad behandling för människor med ledbesvär. Jag är mycket glad över att bli en del av Episurf och hoppas att med min erfarenhet kunna leda bolaget mot att bli en branschledande aktör och pionjär inom patientunika ortopediska behandlingar”, säger Rosemary Cunningham Thomas.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Saeid Esmaeilzadeh, styrelseordförande Episurf Medical
Tel: +46-707187061
E-post: ir@episurf.com

 

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är listad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Episurf Medical AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument.