Sammanläggning av aktier 1:6

 

Vid årsstämman den 30 juni 2011 i Episurf Medical AB (publ) (”Episurf” eller ”Bolaget”) beslutades om en sammanläggning av aktier med förhållandet 1:6, vilket innebär att sex (6) aktier i Episurf, var och en med ett kvotvärde om 0,05 kronor, sammanläggs till en (1) aktie med ett kvotvärde om 0,30 kronor. För de aktieägare vars innehav av aktier på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med 6, har en av Bolagets huvudaktieägare garanterat tilldelning av en hel ny aktie för det antal som är överskjutande jämnt 6-tal eller för att uppnå jämnt 6-tal. Vid årsstämman bemyndigades styrelsen att besluta om avstämningsdag. 


Tidsplan för sammanläggningen


*    19 juli – Sista handelsdag för Episurfs aktier före sammanläggning

*    20 juli – Första handelsdag med Episurfs aktier efter sammanläggningen

*    22 juli – Avstämningsdag för sammanläggning av aktier

 Stockholm 15 juli 2011


Episurf Medical AB (publ)

Styrelsen

 För mer information, kontakta:

Homan Panahi

IR-ansvarig, Episurf Medical AB (publ)

Tel: +46 (0) 763-989 666

E-post: homan@episurf.com