Sista dag för handel med Episurf BTA B är den 28 juni 2011

 

För ytterligare information:


Homan Panahi

IR-ansvarig, Episurf Medical AB (publ)


Telefon: +46 (0) 763-989 666

E-post: ir@episurf.com