Den individanpassade designen av Episealer-implantaten och operationsinstrumenten är baserad på MR-bilder. Genom databehandling skapas en virtuell 3D-modell av den skadade femorala knäleden och skadan definieras och visas. Samma modell används sedan för att utveckla det individanpassade Episealer-implantatet och verktygskittet som ersätter den skadade brosk- och benvävnaden samt återskapar ledytan. Den individanpassade borrguiden, Epiguide, ökar precisionen av det kirurgiska förfarandet för optimal placering av implantatet.

Episealer är tillverkad av koboltkromlegering. Den del av Episealer som är nedsänkt i benet och brosket är täckt med en ytbeläggning av titan och en hydroxiapatit, vilket garanterar en snabb och bestående fixering i benet.

 

Episealer kan användas i de femorala kondylerna av knäleden (både mediala och laterala), trochleaområdet av knäleden eller båda!

 

Vänligen klicka på knappen nedan för att ladda ner Teknikguiden för Episealer Knä (på engelska).

 

Teknikguide för Episealer Knä

 

Episealer Condyle Solo är ett individanpassat ytersättningsimplantat avsett för användning på antingen den mediala eller laterala femurkondylen i knäet. Implantatet syftar till att behandla patienter som lider av smärta och nedsatt rörlighet på grund av lokala broskskador och underliggande bendefekter. Episealer-tekniken återställer den skadade ledytan för att lindra smärta och gör det möjligt för patienter att snabbt återfå rörligheten i leden.

 

Episealer Condyle Solo finns tillgänglig i följande storlekar:

12mm diameter (behandlar skador up till 1.1 cm²)
15mm diameter (behandlar skador up till 1.8 cm²)
17mm diameter (behandlar skador up till 2.3 cm²)
20mm diameter (behandlar skador up till 3.1 cm²)


 

Episealer Trochlea Solo är ett individanpassat ytersättningsimplantat som är avsett för användning i trochleaområdet av knäleden. Det syftar till att behandla patienter som lider av smärta och nedsatt rörlighet på grund av lokala broskskador och underliggande bendefekter, oavsett var i trochleaområdet skadan finns. Episealer-tekniken återställer den skadade ledytan för att lindra smärta och gör det möjligt för patienter att snabbt återfå rörligheten i leden.

 

Episealer Trochlea Solo finns tillgänglig i följande storlekar:

20mm diameter (behandlar skador up till 3.1 cm²)
25mm diameter (behandlar skador up till 4.9 cm²)
29mm diameter (behandlar skador up till 6.6 cm²)

 


 

Episealer Femoral Twin är ett individanpassat ytersättningsimplantat som är avsett för större och mer avlånga defekter i kondyl- och trochleaområdet i knäet. Det syfter till att behandla patienter som lider av smärta och nedsatt rörlighet på grund av broskskador och underliggande bendefekter, oavsett var i trochlean eller kondylerna skadan är belägen eftersom Episealer är en anpassad enhet som skräddarsys till varje patients individuella anatomi. Behandlingen är avsedd att lindra smärta och att göra det möjligt för patienterna att återfå rörligheten i leden.

 

Episealer Femoral Twin finns tillgänglig i följande storlekar:

2x15mm diameter (längd: 23mm; behandlar skador up till 2.9 cm²)
2x17mm diameter (längd: 26mm; behandlar skador up till 3.7 cm²)
2x20mm diameter (längd: 29mm; behandlar skador up till 4.8 cm²)
2x25mm diameter (längd: 35mm; behandlar skador up till 7.3 cm²)

 


 

Episealer-implantatet levereras med den individanpassade borrguiden Epiguide och en komplett uppsättning av övriga operationsinstrument, vilka behövs för att säkerställa bästa möjliga resultat.

Guiden är utformad för att passa perfekt till knäts yta kring broskskadan, och ger ortopeden en stabil bas under borrningsprocessen. De detaljerade förberedelserna i det skadade området gör det möjligt att i nästa steg enkelt och exakt föra in implantatet med rätt vinkel och till rätt djup i förhållande till patientens ledanatomi. Därmed förhindras att någon del av implantatet sticker ut utanför ledytan, vilket hade kunnat äventyra det slutliga resultatet. Den individanpassade Epiguidens design är baserad på patientens MR-bilder.

 

 

Toolkit

 

Uppsättningen av operationsinstrument består av 6 delar (eller 7 för Episealer Femoral Twin) vilka vägleder dig genom Episealer-ingreppet. Alla instrument är tillverkade för att passa implantation av Episealer och är endast avsedda för engångsbruk. Hela verktygssetet levereras tillsammans med Episealer-implantatet före operationen, vilket eliminerar behovet av ha delar i lager på ditt sjukhus.

Den unika kombinationen av Epiguide och de tillhörande verktygen Epidrill, Drilling socket och Adjustment socket möjliggör djupjustering med en precision på 200 µm, vilket leder till fullständig kontroll över borrdjupet när det skadade området förbereds för implantation.