Episealer-implantatet levereras med den individanpassade borrguiden Epiguide och en komplett uppsättning av övriga operationsinstrument, vilka behövs för att säkerställa bästa möjliga resultat.

En viktigt komponent bland de patientspecifika verktygen är Episurfs individanpassade borrguide, Epiguide. Guiden är utformad för att passa perfekt till knäts yta kring broskskadan, och ger ortopeden en stabil bas under borrningsprocessen. De detaljerade förberedelserna i det skadade området gör det möjligt att i nästa steg enkelt och exakt föra in implantatet med rätt vinkel och till rätt djup i förhållande till patientens ledanatomi. Därmed förhindras att någon del av implantatet sticker ut utanför ledytan, vilket hade kunnat äventyra det slutliga resultatet. Den patientspecifika Epiguiden är utformad efter patientens MR-bilder.

Uppsättningen av operationsinstrument består av 7 delar (eller 8 för Episealer Femoral Twin) vilka vägleder dig genom Episealer-ingreppet. Alla instrument är tillverkade för att passa implantation av Episealer och är endast avsedda för engångsbruk. Hela verktygssetet levereras tillsammans med Episealer-implantatet före operationen, vilket eliminerar behovet av ha delar i lager på ditt sjukhus.

Den unika kombinationen av Epiguide och de tillhörande verktygen Epidrill, Drilling socket och Adjustment socket möjliggör justering med en precision på 200 µm, vilket leder till fullständig kontroll över borrdjupet när det skadade området förbereds för implantation.