Den individanpassade designen av Episealerimplantaten och operationsinstrumenten är baserad på CT- eller MR-bilder. Genom databehandling skapas en virtuell 3D-modell av det skadade talusbenet och skadan definieras och visas. Samma modell används sedan för att utveckla det individanpassade Episealerimplantatet och verktygskittet som ersätter den skadade brosk- och benvävnaden samt återskapar ledytan. Den individanpassade borrguiden, Epiguide, ökar precisionen av det kirurgiska förfarandet för optimal placering av implantatet.

Episealer är tillverkad av koboltkromlegering. Den del av Episealer som är nedsänkt i benet och brosket är täckt med en ytbeläggning av titan och en hydroxiapatit, vilket garanterar en snabb och bestående fixering i benet.

Episealer Talus kan användas i talusbenets mediala och laterala sida.

 


 

Episealer Talus är ett individanpassat ytersättningsimplantat avsett för användning i talusbenets mediala eller laterala sida. Implantatet syftar till att behandla patienter som lider av smärta och nedsatt rörlighet på grund av lokala osteokondrala defekter. Episealerteknologin återställer den skadade ledytan för att lindra smärta och gör det möjligt för patienter att snabbt återfå rörligheten i leden.

Episealer Talus finns tillgänglig i en diameter om 15 mm.

 


 

Episealerimplantatet levereras med den individanpassade borrguiden Epiguide och en komplett uppsättning av övriga operationsinstrument, vilka behövs för att säkerställa bästa möjliga resultat.

Guiden är utformad för att passa perfekt till knäts yta kring broskskadan, och ger dig en stabil bas under borrningsprocessen. De detaljerade förberedelserna i det skadade området gör det möjligt att i nästa steg enkelt och exakt föra in implantatet med rätt vinkel och till rätt djup i förhållande till patientens ledanatomi. Därmed förhindras att någon del av implantatet sticker ut utanför ledytan, vilket hade kunnat äventyra det slutliga resultatet. Den individanpassade Epiguidens design är baserad på patientens CT- eller MR-bilder.

 

 

 

 

Uppsättningen av operationsinstrument består av 7 delar vilka vägleder dig genom Episealer-ingreppet. Alla instrument är tillverkade för att passa implantation av Episealer och är endast avsedda för engångsbruk. Hela verktygssetet levereras tillsammans med Episealerimplantatet före operationen, vilket eliminerar behovet av ha delar i lager på ditt sjukhus.

Den unika kombinationen av Epiguide och de tillhörande verktygen  Epidrill, Drilling socket och Adjustment socket möjliggör djupjustering med en precision på 200 µm, vilket leder till fullständig kontroll över borrdjupet när det skadade området förbereds för implantation.