Varför ett specifikt protokoll?

Episealer och toolkit utformas utifrån MR-bilder. MR ger en detaljerad bild av anatomin och används både för visualisering och bedömning av skador i brosk och underliggande ben. Detta sker med hjälp av en kombination av en skräddarsydd 3D-sekvens och konventionella diagnostiska sekvenser (2D-sekvenser). Episurfs MR-protokoll är optimerat för bästa möjliga utvärdering av alla aspekter av patientens broskskador och underliggande bendefekter i knä- och fotleden. Från 3D-sekvenserna skapas en 3D-modell som möjliggör att de individanpassade implantaten och instrumenten kan designas för exakt matchning med anatomin.

Användning av Episurfs MR-protokoll kräver att protokollet installeras på magnetkameran (även kallad magnetisk resonanstomograf) på varje röntgenklink. Protokollet är tillgänglig från din lokala Episurfrepresentant, som hjälper MR-kliniken att ställa in önskade sekvenser.

Protokollet

Episurf har tagit fram ett specifikt MR-protokoll som behöver användas när den potentiella Episealer-patienten ska genomgå en MR-undersökning. Detta är nödvändigt för att säkerställa korrekt skadebedömning, 3D-visualisering och produktdesign. Protokollet kan appliceras på magnetkameror av märket Siemens, GE eller Philips med en magnetisk fältstyrka på minst 1,5 T och, ifall en patients knä ska skannas, en lämplig knäspole. Protokollet består av en 3D-sekvens och 4 diagnostiska 2D-sekvenser.


Installationsprocessen

Med hjälp av din lokala Episurfrepresentant installeras MR-protokollet i 4 enkla steg:

  1. Ange magnetkamera: meddela Episurf vilken magnetkamera du använder, så att det rätta protokollet kan tillhandahållas.
  2. Ställ in protokollet: när Episurf har skickat det specifika protokollet till din MR-avdelning, kan de specifika parametrarna enkelt ställas in på din magnetkamera. Din Episurfrepresentant är tillgänglig för att hjälpa dig.
  3. Kör en testskanning: när MR-protokollet väl har konfigurerats på magnetkameran måste en testskanning utföras för bedömning av Episurf. Denna utförs för att säkerställa att bilder med tillräcklig kvalitet erhålls.
  4. Bekräftad installation: Episurf bekräftar att testskanningen är adekvat. Du är nu redo att börja skanna patienter.