Patientens detaljerade MR-data (även CT kan användas för fotleden) används för att skapa en detaljerad virtuell modell av femorala knäleden, vilken utgör grunden i Episurfs så kallade skademarkeringsrapport (Damage Marking Report – DMR). Denna rapport möjliggör 3D-visualisering av:

  • Broskskador*
  • Skador i underliggade ben, så som benödem och cystor*
  • Spår efter tidigare operationer
  • Tecken på artros
  • Andra patologier

* broskskador och ödem visualiseras inte när DMR är baserat på CT

Denna 3D-visualisering gör det möjligt för det kliniska teamet att utforska patientens individuella skadenivå och bedöma om han eller hon är lämplig för behandling med Episealer. Om det bedöms att Episealer är ett lämpligt behandlingsalternativ för patienten, kan en beställning bekräftas för implantat och tillhörande verktyg för behandling av den kondrala eller osteokondrala skadan. Episurf tillhandahåller en så kallad ”Final Design”-visualisering som visar förplanering med exakt planerad position för Epiguide och Episealer. Denna positionering kan finjusteras genom kommunikation mellan Episurf och ansvarig ortoped om så behövs.

 

 


Alla Episurfs skademärkningsrapporter åtföljs av en virtuell, interaktiv 3D-modell. Denna modell gör det möjligt för kirurgen att navigera genom knäet/talus och lägga till/ta bort strukturer och enheter för att få en bättre visualisering av skadan, implantatet och brosket.


EXEMPEL PÅ SKADEMARKERINGSRAPPORTER