Patientens detaljerade MR-data används för att skapa en detaljerad virtuell modell av femorala knäleden, vilken utgör grunden i Episurfs så kallade skademarkeringsrapport (Damage Marking Report – DMR). Denna rapport möjliggör 3D-visualisering av:

  • Broskskador
  • Skador i underliggade ben, så som benödem och cystor
  • Spår efter tidigare operationer
  • Tecken på artros
  • Andra patologier

Denna 3D-visualisering gör det möjligt för det kliniska teamet att utforska patientens individuella skadenivå och bedöma om han eller hon är lämplig för behandling med Episealer. Om det bedöms att Episealer är ett lämpligt behandlingsalternativ för patienten, kan en beställning bekräftas för implantat och tillhörande verktyg för behandling av den kondrala eller osteokondrala skadan. Episurf tillhandahåller, i förekommande fall, en så kallad ”Final Design”-visualisering som visar förplanering med exakt planerad position för Epiguide och Episealer. Denna positionering kan finjusteras genom kommunikation mellan Episurf och ansvarig ortoped om så behövs.

 

 


Alla skademarkeringsrapporter levereras med en virtuell, interaktiv 3D-modell av patientens femorala knäled. Denna modell gör det möjligt för ortopeden att navigera i knät och lägga till/ta bort strukturer och produkter för att få en bättre visualisering av skadan, implantatet och brosket.