Sportsmedicine Umeå ansluter sig till Episurf Medicals pågående kliniska prövning

Episurf Medical har tecknat avtal med den ortopediska specialistkliniken Sportsmedicine Umeå om medverkan i den pågående kliniska prövningen av Episurfs första produkt, Episealer® Femoral Condyle. Därmed breddas rekryteringen av patienter till studien. Den kliniska prövningen sker parallellt med Episurfs kontrollerade produktlansering.

”Vi möter ett växande intresse från kliniker som vill medverka i vår kliniska prövning, och det är glädjande att vi nu kan accelerera genomförandet av studien, ” kommenterar Nina Bake, vd för Episurf Medical.

Informationen lämnades för offentliggörande, 2014-08-22 14:58 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Episurf Medical har tecknat avtal med Sportsmedicine i Umeå om medverkan i den fortsatta kliniska prövningen av Episurf Medicals individanpassade knäimplantat. Syftet är att bredda patientrekryteringen och accelerera takten i den pågående kliniska studien. Den Umeåbaserade kliniken har redan genomfört en operation med tekniken inom ramen för den kontrollerade produktlansering (CPL) som pågår parallellt.

Sportsmedicine är en ortopedisk specialistklinik med idrottsinriktade ortopeder med lång erfarenhet. På kliniken utförs kvalificerade utredningar, behandlingar och kirurgi. Kliniken har också ett nära forskningssamarbete med Umeå universitet.

Hittills har åtta patienter med broskskador i ett tidigt skede, pre-artrosfas, opererats i Episurfs kliniska studie vid kliniker i Stockholm och Lund. Operationerna har genomförts med önskat resultat gällande operationsförfarandet och i den inledande patientuppföljningen.

Episurfs målsättning är att få in cirka 25 patienter för att kunna använda data från studien i vetenskapliga publikationer. Studiedata kan också utgöra grund för en amerikansk säkerhets- och effektstudie, vilket är nödvändigt för att i ett senare skede kunna erhålla marknadsgodkän­nande i USA. Episurf planerar under hösten att accelerera studien ytterligare genom att ansluta flera nya kliniker med vilka slutdiskussioner förs. Därmed kan patientrekryteringen ökas ytterligare.

 

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska borrmallar Epiguide® utvecklas för behandling av lokala broskskador i leder. Med hjälp av Episurf Medicals μiFidelity® system ska implantaten kostnadseffektivt kunna anpassas till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Episurf Medical AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com

 

         För mer information, vänligen kontakta:
         Nina Bake, vd Episurf Medical
         Tel: +46 (0) 736-125 563
         E-post: ir@episurf.com