Stort medialt intresse för Episurfs första operation i Polen

Stockholm, 2014-01-15 09:35 CET (GLOBE NEWSWIRE) —
 

Operationen är särskilt betydelsefull för Episurf Medical då Professor Deszczyński är välkänd som en av landets mest framstående kirurger. Att han har genomfört den första operationen i Polen väntas därför få stor opinionsmässig betydelse.

Vid operationen placerades bolagets individanpassade implantat Episealer® Femoral Condyle framgångsrikt i patientens knä med hjälp av bolagets kirurgiska borrmall Epiguide®. Operationen har redan fått stort medialt intresse i Polen och två polska tv-kanaler var på plats vid operationstillfället. Implantatet och borrmallen beställdes och levererades via Episurf Medicals polska distributör Biocare Therapeutics Sp.zo.

”Operationen tog 25 minuter och gick operationstekniskt väldigt bra. Jag har närvarat vid alla de operationer som genomförts utanför Sverige med Episurfs implantat och samtliga kirurger har varit mycket nöjda både med handhavandet vid operationstillfället och resultatet. Tack vare Episurfs standardiserade och kontrollerade operationsförfarande förstår kirurgerna snabbt hur de ska göra och operationerna har kunnat genomföras helt utan komplikationer. Detta trots att operationsrutinerna skiljer sig åt mellan olika kliniker och länder”, kommenterar Professor Leif Ryd, medicinsk chef och styrelseledamot i Episurf Medical.

”De första indikationerna från patienter som opererats inom ramen för Episurfs pågående CPL visar på hittills mycket tillfredställande resultat. Vi för nära dialog med kirurgerna och har fått feedback om att de är nöjda med patienternas utveckling. Bland annat kunde en patient som varit sjukskriven i åtta månader återgå till arbetet redan fem veckor efter genomförd operation. Vi har även fått positiv respons från en patient i Belgien som uppvisade total smärtlindring under första återbesöket, detta efter att ha dragits med smärta i knäet i många år. Under 2013 har vi fokuserat på att få framstående kirurger i respektive land att genomföra den första operationen och vi kommer att fortsätta det arbetet under 2014 då vi siktar på att ytterligare förankra Episurfs produkter hos Key Opinion Leaders genom vår CPL”, säger Nina Bake, vd Episurf Medical.


Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska borrmallar Epiguide® utvecklas för behandling av lokala broskskador i leder. Med hjälp av Episurf Medicals μiFidelity® system ska implantaten kostnadseffektivt kunna anpassas till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är listad på NASDAQ OMX First North med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com

         För mer information, vänligen kontakta:
         Nina Bake, vd Episurf Medical
         Tel: +46 (0) 736-125 563
         E-post: ir@episurf.com