Tredje patienten opererad med önskat resultat

Stockholm, 2013-03-11 08:06 CET (GLOBE NEWSWIRE) —
 

Operationen genomfördes den 8 mars i Stockholm av Dr. Nicolas Martinez Carranza under handledning av Dr. Leif Ryd, ortopedisk kirurg, tidigare professor vid Karolinska Institutet och styrelseledamot i Episurf Medical.

”Skadan var av den art vi hade förutsett och implantatet kunde placeras med den önskade precisionen. Eftersom verktyg och implantat är unika och tillverkas utifrån patienten är den förberedande analysen av patientens förutsättningar en avgörande del av Episurf Medicals behandlingsmetod. Därför är det betydelsefullt att patientens förutsättningar bekräftas i och med operationen”, kommenterar Dr. Leif Ryd.

Operationen är en del av pågående studie som utvärderar Episurf Medicals individanpassade implantat. Studien fortsätter med ett antal kommande operationer och uppföljning av genomförda operationer. Episurf Medical avser att lämna information om utfallet av den första 3-månaderskontrollen, som preliminärt väntas i vecka 12, samt därefter om väsentlig ny information framkommer i studien, dock inte vid varje kommande operation.

Stockholm den 11 mars 2013
Episurf Medical AB (publ.)
Styrelsen
 

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska borrmallar Epiguide® utvecklas för behandling av lokala broskskador i leder. Med hjälp av Episurf Medicals μiFidelity™ system ska implantaten kostnadseffektivt kunna anpassas till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är listad på NASDAQ OMX First North med Pareto Öhman som Certified Adviser. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com


 

         För mer information, vänligen kontakta:
         Nina Bake, vd Episurf Medical
         Tel: +46 (0) 736-125 563
         E-post: ir@episurf.com