Uppföljningskontroller i klinisk studie visar förväntad smärtreducering

Stockholm, 2013-03-27 12:07 CET (GLOBE NEWSWIRE) —
 

Två patienter har genomgått planenliga uppföljningskontroller i Episurf Medicals pågående kliniska studie, en efter tre månader och en efter sex veckor. Efter operationerna har båda patienterna utvecklats helt enligt förväntningarna.

”Resultaten från kontrollerna visar att operationsmetoden med patientanpassade implantat och kirurgiska verktyg har fungerat som det var tänkt. Båda patienterna upplever att smärtan relaterad till broskskadan har reducerats och konvalescenstiden för patienterna har varit kort”, kommenterar Dr. Leif Ryd, ortopedisk kirurg, tidigare professor vid Karolinska Institutet och styrelseledamot i Episurf Medical.

Kontrollerna är en del av Episurf Medicals pågående kliniska studie som utvärderar bolagets individanpassade implantat, Episealer® Knee. Patienterna i studien följs upp i totalt två år. Hittills har fyra operationer genomförts och fler är planerade under våren 2013.
 

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska borrmallar Epiguide® utvecklas för behandling av lokala broskskador i leder. Med hjälp av Episurf Medicals μiFidelity® system ska implantaten kostnadseffektivt kunna anpassas till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är listad på NASDAQ OMX First North med Pareto Öhman som Certified Adviser. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com

         För mer information, vänligen kontakta:
         Nina Bake, vd Episurf Medical
         Tel: +46 (0) 736-125 563
         E-post: ir@episurf.com