Utökad ekonomisk vårdersättning för Episurf Medical i Storbritannien, Nederländerna och Belgien

Episurf Medicals produkter godkänns för ekonomisk ersättning av privata sjukvårdsaktörer i Storbritannien och i Nederländerna samt godkänns för ytterligare ekonomisk ersättning i Belgiens nationella ersättningssystem.

Denna information lämnades för offentliggörande, 2016-04-19 08:50 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —
 

I linje med Episurf Medicals strategi att säkerställa ekonomisk ersättning i den privata sjukvårdssektorn har Episealer® godkänts för ersättning inom brittiska Spire Hospitals samt av de nederländska försäkringsbolagen VGZ och Multiorg. Detta innebär att läkare som önskar genomföra operation med Episealer®-produkterna får ersättning för operationen samt för produkterna.

Vidare har den belgiska myndigheten för ekonomisk vårdersättning, RIZIV (The National Institute for Health and Disability Insurance) godkänt implantatet Episealer® Femoral Twin. Detta betyder att hela Episealer®-portföljen innehållande produkterna Condyle Solo, Trochlea Solo och Femoral Twin, nu är godkända för ersättning av den belgiska myndigheten.

”Ekonomisk ersättning hos såväl offentliga som privata sjukvårdsinstitutioner är en viktig faktor för att uppnå ökad användning bland kirurger, samt driva försäljningen på den europeiska marknaden”, säger Rosemary Cunningham Thomas, vd Episurf Medical.

”Vi har en pågående strategi i syfte att säkerställa nationell ekonomisk ersättning på alla våra nyckelmarknader”, avslutar Rosemary Cunningham Thomas.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Rosemary Cunningham Thomas, VD, Episurf Medical

Tel: +46 (0) 70-7655892

Tel: +44 (0) 7803-753603

Email: rosemary@episurf.com
 

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Episurf Medical AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument.