Vetenskaplig artikel (peer reviewed) avseende Episurf Medicals implantatteknologi har publicerats

Den vetenskapliga artikeln ”Treatment of full thickness focal cartilage lesions with a metallic
resurfacing implant in a sheep animal model, 1 year evaluation” har publicerats i Osteoarthritis and Cartilage (N. Martinez-Carranza, L. Ryd, K. Hultenby, H. Hedlund, H. Nurmi-Sandh, A. S. Lagerstedt, P. Schupbach, H. E. Berg, Osteoarthritis and Cartilage 24 (2016) 484-493), bekräftar Episurf Medical.

Denna information lämnades för offentliggörande, 2016-03-04 14:41 CET (GLOBE NEWSWIRE) —
 

Resultaten i den publicerade fårstudien visar att konsekvent och korrekt placering av implantatet resulterar i inget eller begränsat slitage av motstående och omkringliggande ledbrosk, vilket belyser vikten av tillförlitliga instrument för exakt positionering. Dessa slutsatser, tillsammans med tidigare resultat som har visat utmärkt osteokondral integrering mellan implantatet och benet, ger ytterligare underlag för den vetenskapliga valideringen av Episurf Medicals avancerade och precisa implantatteknologi.

”Denna fårstudie visar att ett metallimplantat i leden under ett års tid mottags väl och homeostas upprätthålls i leden. Det motsatta brosket tolererar implantatet överraskande väl. Vidare, och viktigast av allt, har de förbättrade guideinstrumenten gett en klart förbättrad implanteringsprecision jämfört med instrument använda i tidigare fårstudier. Detta koncept utgör grunden för de instrument som utvecklats av Episurf Medical för klinisk användning. Sammantaget ger denna studie fast stöd för Episealer® i klinisk användning ”, kommenterar Dr Leif Ryd, Senior Medical Advisor till Episurf Medical.

“Dessa övertygande pre-kliniska bevis visar på implantatets förmåga och betydelsen av vår patientspecifika ansats. Episurfs intelligenta implantatdesign och skräddarsydda guideinstrument hjälper kirurgen att uppnå optimal placering av implantatet och är egenutvecklade och avgörande faktorer som driver ökad användning av Episealer i kliniskt utövande.”

“Jag är förvissad om att en växande massa av kliniska bevis, i kombination med uppföljningsdata från ett konstant ökande antal Episealerpatienter, lägger en stark grund för användning av Episealerimplantet i syfte att behandla patienter som tidigare inte behandlats på ett tillfredsställande sätt och som lider av broskskador. Därmed adresserar vi det behandlingsgap som finns på marknaden mellan tidiga biologiska ingrepp och knäproteser. Vi är glada att studien har publicerats i Osteoarthritis and Cartilage.” säger Rosemary Cunningham Thomas, vd Episurf Medical.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Rosemary Cunningham Thomas, VD, Episurf Medical

Tel: +46 (0) 70-7655892

Tel: +44 (0) 7803-753603

Email: rosemary@episurf.com
 

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Episurf Medical AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument.