Vetenskaplig sammanfattning från Episurf Medical och forskningspartners vid avdelningen för ortopedi på Charité, Berlin, Tyskland, har valts som posterpresentation vid ledande ortopediskt konferens i Barcelona

Den vetenskapliga sammanfattningen ”On the attachment of cartilage to HA: Signs of ”chondrointegration” Studies on the Episealer mini-prosthesis in the sheep knee,” Hanna Schell, Tobias Jung, Leif Ryd* and Georg Duda, Dept. of Orthopedics, Charité, Berlin, Germany and Episurf Medical*, Stockholm, Sweden, har accepterats som posterpresentation vid den medicinska konferensen ESSKA (European Society of Sport Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy) som äger rum i Barcelona i maj 2016.

Denna information lämnades för offentliggörande, 2016-02-15 08:10 CET (GLOBE NEWSWIRE) —
 

Presentationen kommer också att användas av ESSKA-Akademin som utbildningsmaterial efter kongressen. Detta är Episurf Medicals första posterpresentation vid en ledande ortopedisk konferens vilket ytterligare påvisar signifikansen av den forskning som står till grund för bolagets intelligenta Episealer®- implantatteknologi. ESSKAs fokus är den grundläggande vetenskapen och det kliniska utövandet av ortopedi, traumatologi och “Sports Medicine“.

”Resultaten från denna studie påvisar att det finns en sammanväxt av brosket och implantatets ytbeläggning, en sammanväxt som kan vara bestående. Detta har tidigare inte kunnat bevisas men stärker nu, hypotesen om att Episealer®-implantatet kan stoppa, eller väsentligt sakta ner, processen som leder till artros. Vi på Episurf är mycket glada att fårstudien accepterats till ESSKA-mötet i Barcelona i maj 2016. Min personliga uppfattning är att detta är en upptäckt av stor vikt avseende implantatens livslängd, säger Dr Leif Ryd, Senior Medical Advisor till Episurf.

Episurf Medicals VD, Rosemary Cunningham Thomas kommenterar att ESSKAs acceptans av denna vetenskapliga sammanfattning utgör en viktig milstolpe för bolaget. Expertkommittén genomförde en grundlig och omfattande utvärdering och gav vår sammanfattning höga poäng baserat på dess vetenskapliga resultat. ESSKA-mötet får in ett stort antal högkvalitativa artiklar för bedömning, vilket gör detta till en ännu större framgång för Episurf.

”Vi genomför kontinuerliga studier i syfte att utöka de vetenskapliga belägg som styrker att Episurf Medicals patenterade design- och utvecklingsprocess av Episealer®-implantaten samt dess ytbeläggning av hydroxiapatit, hämmar progressionen av broskdegeneration efter implantering. Vi tror att detta kommer att utvisa sig ytterligare då vi får in data från fler Episealer®-patienters postoperativa årsuppföljningar. Vår strategi, som bygger på klinisk evidens underbyggd av vår skademärkningsprocess, EpioscopyTM i kombination med vår intelligenta och patientspecifika implantatteknologi, utgör en stark grund för att skala upp det kliniska användandet av Episealer®-teknologin som ett självklart behandlingsval för att adresser det stora rådande behandlingsgap som finns mellan biologiska behandlingar och knäproteser,” säger Rosemary Cunningham Thomas, VD Episurf Medical. 

 

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Episurf Medical AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

         För mer information, vänligen kontakta:
         Rosemary Cunningham Thomas, VD, Episurf Medical
         Tel: +46 (0) 70-7655892
         Tel: +44 (0) 7803-753603
         E-post: rosemary@episurf.com