Vetenskaplig sammanfattning med klinisk data från den första 2-årsuppföljningen av Episealer-patienter accepterad för podiumpresentation vid Svenska ortopediveckan i Visby 2016

Kliniska resultat från uppföljning av 10 Episealer-patienter under 1-2 år har sammanställts och accepterats för presentation vid den årliga Ortopediveckan som anordnas av SOF, Svensk Ortopedisk Förening. Presentationen sker i Visby den 31 augusti.

Denna information lämnades för offentliggörande, 2016-06-28 10:38 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —
 

Presentationen “Ett individanpassat metallimplantat för ytersättning av lokala broskskador i knäled – tidiga resultat på tio patienter” av N. Martinez-Carranza, D. Roberts, M. Högström och A. Stålman kommer att hållas av Dr. Nicolas Martinez-Carranza, Karolinska Institutet, Stockholm. 

Resultaten visar på statistiskt signifikanta kliniska förbättringar från preoperativt till 12 och 24 månaders uppföljning av patienterna. Inga komplikationer har noterats och röntgen vid uppföljningarna visar att implantaten sitter i ett önskat och oförändrat läge.

”Detta är första gången 2-årsdata kommer att presenteras. De positiva resultaten vi tidigare har sett vid 1-årsuppföljning följs nu upp av lika fina resultat vid 2 år, vilket självklart är glädjande och helt i linje med våra förväntningar.”, kommenterar Leif Ryd, Senior medicinsk rådgivare och styrelseledamot, Episurf Medical.

”Vi har nu ackumulerade kliniska bevis som visar på god implantatsäkerhet och välmående patienter. 2-årsuppföljning brukar anses vara en accepterad tröskel för klinisk framgång. Vi kan därmed förvänta oss ökande acceptans från den ortopediska professionen.” säger Rosemary Cunningham Thomas, vd Episurf Medical.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Rosemary Cunningham Thomas, VD, Episurf Medical

Tel: +46 (0) 70-7655892

Tel: +44 (0) 7803-753603

Email: rosemary@episurf.com
 

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Episurf Medical AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument.