Ytterligare en klinik ansluten till Episurf Medicals pågående kliniska prövning

Ytterligare en klinik, Vrinnevisjukhuset i Norrköping, har anslutit sig till Episurf Medicals pågående kliniska prövning med bolagets första kommersiella produkt, Episealer® Femoral Condyle. Fyra kliniker medverkar nu i prövningen och totalt har nio patienter rekryterats och opererats i studien.

Denna information lämnades för offentliggörande, 2014-09-30 17:09 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —
 

Episurf Medical har tecknat avtal med Vrinnevisjukhuset i Norrköping om medverkan i bolagets kliniska prövning med det individanpassade implantatet Episealer® Femoral Condyle. Utöver Vrinnevisjukhuset deltar tre ortopediska kliniker sedan tidigare i den kliniska prövningen, Sportsmedicine i Umeå, Capio Artro Clinic AB i Stockholm och Lunds universitetssjukhus.

Hittills har nio patienter med broskskador i ett tidigt skede, pre-artrosfas, rekryterats och opererats inom ramen för den kliniska prövningen. Operationerna har genomförts med önskat resultat gällande operationsförfarandet och i den inledande patientuppföljningen. Den kliniska prövningen sker parallellt med bolagets pågående kontrollerade produktlansering av Episealer® Femoral Condyle.

”Avtalet med Vrinnevisjukhuset ligger helt i linje med vår plan att inkludera ytterligare kliniker i syfte att öka rekryteringstakten i studien. Lanseringen i Europa fortgår oberoende av studien, men för vår fortsatta internationalisering har studien stort värde”, kommenterar Nina Bake, vd för Episurf Medical.

Den kliniska prövningen pågår sedan hösten 2012 i syfte att utvärdera säkerhet och prestanda för det individanpassade implantatet Episealer® Femoral Condyle vid behandling av lokala broskskador i knäleden. Episurf Medicals målsättning är att följa cirka 25 patienter för att kunna använda data från studien i vetenskapliga publikationer. Studiedata kan också utgöra grund för en amerikansk säkerhets- och effektstudie, vilket är nödvändigt för att i ett senare skede kunna erhålla marknadsgodkännande i USA.

Vrinnevisjukhuset är ett länssjukhus i Norrköping som grundades 1988 och drivs av Landstinget i Östergötland. Sjukhuset har omkring 310 vårdplatser och cirka 2 200 anställda. Det samarbetar även med Hälsouniversitetet i Linköping, samt övriga vårdcentraler och sjukhus i landstinget.

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska borrmallar Epiguide® utvecklas för behandling av lokala broskskador i leder. Med hjälp av Episurf Medicals μiFidelity® system ska implantaten kostnadseffektivt kunna anpassas till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Episurf Medical AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com

         För mer information, vänligen kontakta:
         Nina Bake, vd Episurf Medical
         Tel: +46 (0) 736-125 563
         E-post: ir@episurf.com