Ytterligare ett patentbeviljande i USA relaterat till Episurf Medicals 3D-baserade skademarkeringsprocess

Amerikanska patentverket USPTO har meddelat sin avsikt att bevilja ytterligare en av Episurf Medicals patentansökningar. Patentet som beviljas är inom området för 3D-baserad bedömning av skador i leder och kompletterar det första USA-patentet som Episurf Medical erhöll inom det området 2017.

"Detta patent täcker viktiga delar av vår teknologi inom det spännande området medicinsk bildbehandling, där vi kontinuerligt arbetar för att skydda våra immateriella tillgångar" säger Pål Ryfors, vd Episurf Medical.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical

Tel:+46 (0) 709 62 36 69

Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl.08.30 den 7 februari 2018.wkr0006.pdf