Ytterligare preklinisk artikel om Episealerimplantatet publicerad

Ytterligare en preklinisk artikel har publicerats, vilken än en gång validerar Episurf Medicals (NASDAQ: EPIS B) patenterade teknologi för reparation av broskskador i syfte att behandla smärta i knäleden. Studien “Cartilage Health in Knees Treated with Metal Resurfacing Implants or Untreated Focal Cartilage Lesions: A Preclinical Study in Sheep” av N. Martinez-Carranza et al. publiceras i den medicinska tidskriften ”Cartilage” och är nu tillgänglig online. Samtidigt som studien analyserar de positiva effekterna av Episealerimplantatet tar den också upp att de biologiska ytbeläggningarna som används på implantatet hjälper till att behålla kvalitén på omgivande brosk och leder till en mycket bra integration mellan brosk och Episealer (”chondrointegration”).

”Ytbeläggningarna som används på implantatet ser ut att resultera i att omgivande brosk bibehålls, vilket är unikt. Denna kliniska validering av vår teknologi är mycket spännande och allt fler bevis inom detta område börjar bli tillgängliga”, kommenterar Professor Leif Ryd, Senior medicinsk rådgivare, Episurf Medical. 

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical

Tel:+46 (0) 709 62 36 69

Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.wkr0006.pdf